Skip to main content

Themau

Nod pob cynnwys a gyflwynir yn Gwasanaeth Sifil yn Fyw 2019 yw:

ADDYSGU gweision sifil trwy rannu gwybodaeth a syniadau newydd sy'n newid meddwl ac yn caniatáu i weision sifil ddysgu sgiliau newydd.

YMGYSYLLTU â gweision sifil trwy eu gwneud i deimlo'n rhan o wasanaeth sifil gwych, gan arddangos gwaith trawsadrannol rhagorol ac adeiladu rhwydweithiau o weision sifil sy'n gallu cefnogi ei gilydd i wella canlyniadau.

YSBRYDOLI gweision sifil i fabwysiadu'r weledigaeth a dangos arweinyddiaeth, dysgu sgiliau newydd a gwella eu hamgylchedd swyddfa er mwyn darparu gwasanaethau cyhoeddus gwell.

Mae gweledigaeth y Gwasanaeth Sifil ‘Gwasanaeth Sifil Gwych’ yn ffurflio’r banner y mae Gwasanaeth Sifil yn Fyw yn eistedd.

Gwasanaeth Sifil gwych sy’n helpu i gadw’r Deyrnas Unedig yn llewyrchus ac yn ddiogel, gan gefnogi’r llywodraethau rydym yn eu gwasanaethu i weithredu eu hymrwymiadau ac i ddarparu gwasanaethau o safon uchel i’r cyhoedd.

Yn unedig drwy ein hymdeimlad cryf o wasanaeth cyhoeddus, rydym yn parhau i fyw yn ôl y gwerthoedd oesol - uniondeb, gonestrwydd, tegwch a gwrthrychedd - sydd wrth galon popeth a wnawn.

Er mwyn gwneud y weledigaeth yn realiti byddwn yn cyflenwi gwell canlyniadau i'r wlad, gan arweinwyr effeithiol, yn arwain pobl fedrus mewn lle gwych i weithio.