Skip to main content

Sut gallaf gymryd rhan?

Sut gallaf gymryd rhan?

Mae nifer o ffyrdd i gymryd rhan yn Gwasanaeth Sifil yn Fyw 2019.

Mentora

Os ydych yn Uwch Was Sifil ac hoffwch dreulio ond 90 munud yn cynnig sesiynau Mentora yn un o’n digwyddiadau, cofrestrwch eich diddordeb yma. Gofynnir i chi am gyfrinair i gael mynediad i’r safle. Y cyfrinair yw “Mentor”.

Am fwy o wybodaeth am Fentora, darllenwch y canllaw hwn.

Arddangos

Mae cael stondin arddangos yn CS Live yn un o'r nifer o ffyrdd o rannu a chyfnewid syniadau, cwrdd ag ystod eang o weision sifil a chodi ymwybyddiaeth o'r gwaith rydych chi'n ei wneud.

Os hoffech gael gwybod mwy am fanteision a chost stondin ewch i'r dudalen Cyfleoedd i Noddi.

Gwirfoddoli

Mae CS Live yn cael ei bweru gan wirfoddolwyr brwdfrydig ac egnïol ym mhob un o ddigwyddiadau'r Gwasanaeth Sifil yn Fyw. 

Mae ein gwirfoddolwyr yn cael y cyfle unigryw i ymgysylltu â chydweithwyr, i ddysgu o seminarau a bod yn fwy o ran yn Gwasanaeth Sifil yn Fyw.

Os hoffech wirfoddoli am unrhyw un o'r digwyddiadau, cofrestrwch yma. Gofynnir i chi am gyfrinair i fynd i'r wefan. Y cyfrinair yw "Support".

Gallwch ddarganfod mwy am wirfoddoli yn y digwyddiadau trwy edrych ar Pecyn Gwybodaeth Gwirfoddoli 2019.