Skip to main content

Sut gallaf gymryd rhan?

Sut gallaf gymryd rhan?

Mae nifer o ffyrdd i gymryd rhan yn Gwasanaeth Sifil yn Fyw 2019.

Cyflwyno sesiwn

Ffordd wych o gymryd rhan yn CSL19 yw cyflwyno sesiwn gyffrous, ddeniadol ac ysbrydoledig a allai redeg yn ystod unrhyw un o'r digwyddiadau'r flwyddyn nesaf.

Dylai'r sesiynau fod yn berthnasol i bob gwas sifil, a bodloni nodau CSL 2019:

ADDYSGU gweision sifil trwy rannu gwybodaeth a syniadau newydd sy'n newid meddwl ac yn caniatáu i weision sifil ddysgu sgiliau newydd.

YMGYSYLLTU â gweision sifil trwy eu gwneud i deimlo'n rhan o wasanaeth sifil gwych, gan arddangos gwaith trawsadrannol rhagorol ac adeiladu rhwydweithiau o weision sifil sy'n gallu cefnogi ei gilydd i wella canlyniadau.

YSBRYDOLI gweision sifil i fabwysiadu'r weledigaeth a dangos arweinyddiaeth, dysgu sgiliau newydd a gwella eu hamgylchedd swyddfa er mwyn darparu gwasanaethau cyhoeddus gwell.

Os oes gennych syniad am sesiwn, sy'n bodloni'r amcanion a'ch bod yn credu y bydd eich cydweithwyr am fynychu, gwnewch gais drwy glicio yma.

Arddangos

Mae cael stondin arddangos yn CS Live yn un o'r nifer o ffyrdd o rannu a chyfnewid syniadau, cwrdd ag ystod eang o weision sifil a chodi ymwybyddiaeth o'r gwaith rydych chi'n ei wneud.

Os hoffech gael gwybod mwy am fanteision a chost stondin ewch i'r dudalen Cyfleoedd i Noddi.

Gwirfoddoli

Mae CS Live yn cael ei bweru gan wirfoddolwyr brwdfrydig ac egnïol ym mhob un o ddigwyddiadau'r Gwasanaeth Sifil yn Fyw. 

Mae ein gwirfoddolwyr yn cael y cyfle unigryw i ymgysylltu â chydweithwyr, i ddysgu o seminarau a bod yn fwy o ran yn Gwasanaeth Sifil yn Fyw.

Os hoffech wirfoddoli am unrhyw un o'r digwyddiadau, cofrestrwch yma. Gofynnir i chi am gyfrinair i fynd i'r wefan. Y cyfrinair yw "Support".

Gallwch ddarganfod mwy am wirfoddoli yn y digwyddiadau trwy edrych ar Pecyn Gwybodaeth Gwirfoddoli 2019.

Mentora

Os ydych yn Uwch Was Sifil ac hoffwch dreulio ond 90 munud yn cynnig sesiynau Mentora yn un o’n digwyddiadau, cofrestrwch eich diddordeb yma. Gofynnir i chi am gyfrinair i gael mynediad i’r safle. Y cyfrinair yw “Mentor”.

Am fwy o wybodaeth am Fentora, darllenwch y canllaw hwn.

Cyswllt CS Live

Gyda 19,000 o weision sifil yn mynychu CS Live, rydym eisiau eich helpu i gwrdd â phobl newydd ac ehangu eich rhwydwaith.

Dros gyfnod CS Live, rydym yn rhoi’r cyfle i chi Gysylltu â gweision sifil eraill mewn nifer o ffyrdd:

  1. Dewch i gwrdd â phobl yn yr Ardal Gyswllt ym mhob un o’r digwyddiadau, dewch â’ch brecwast neu’ch cinio a chael sgwrs gyda phobl sy’n awyddus i gwrdd ag eraill
  2. Mae cyfle i Gysylltu’n Gyflym ym mhob digwyddiad – ewch drosodd i’r Ardal Gyswllt a llofnodwch i gymryd rhan.