Skip to main content

Pam mynychu?

Pam mynychu?

  1. MAE AM DDIM! Mae CS Live am ddim i bob gwas sifil fynychu.
  2. Mae Gwasanaeth Sifil yn Fyw yn gyfle dysgu heb ei ail sy’n cynnig offer ymarferol i reolwyr fynd yn ôl i'w timau
  3. Cwrdd a datblygu perthynas â chydweithwyr yn y sector cyhoeddus a phartneriaid y sector preifat
  4. Bydd Gwasanaeth Digidol y Llywodraeth yn dangos technolegau arloesol; gallwch weld beth mae gwasanaeth sifil modern yn edrych fel
  5. Byddwch yn clywed yn uniongyrchol gan Ysgrifenyddion Parhaol ac uwch arweinwyr
  6. Darganfyddwch sut y bydd newidiadau i arferion gwaith yn ei gwneud hi'n haws gweithio wrth symud o gwmpas
  7. Gallwch gymryd rhan mewn sesiynau rhyngweithiol a chlinigau cyngor dan arweiniad Dysgu'r Gwasanaeth Sifil
  8. Gallwch ddysgu technegau newydd i ysgogi ac arwain eich tîm i gael mwy o lwyddiant
  9. Buddsoddi yn eich datblygiad gyrfa! Bydd Gwasanaeth Sifil yn Fyw yn cyfrif tuag at un o'r pum diwrnod dysgu'r flwyddyn a gallwch ennill credydau DPP trwy fynychu sesiynau
  10. Dewiswch y lleoliad sy'n gweithio i chi, bydd Gwasanaeth Sifil yn Fyw yn digwydd mewn 7 lleoliad gan gynnwys Llundain