Lleoliadau

EICC, Caeredin

Dydd Mercher 15 Mehefin 2022

Gan ddechrau yn yr Alban, bydd ein digwyddiad cyntaf yn 2022 yn cael ei gynnal yng Nghaeredin yn yr EICC.   

Neuadd y Ddinas, Caerdydd

Dydd Mawrth 21 Mehefin 2022

Bydd Neuadd y Ddinas Caerdydd yn croesawu Gwasanaeth Sifil yn Fyw fel ei ail leoliad.  

I gael gwybodaeth am ba fesurau hygyrchedd fydd ar waith, darllenwch ein hadroddiad Hygyrchedd a Chynhwysiant.

Winter Gardens, Blackpool

Dydd Mawrth 28 Mehefin 2022

Mae Gwasanaeth Sifil yn Fyw yn gwneud ei ffordd i ogledd orllewin Lloegr yn Winter Gardens Blackpool.

Prifysgol Northumbria, Newcastle

Dydd Iau 30 Mehefin 2022

Bydd Prifysgol Northumbria yn cynrychioli gogledd ddwyrain Lloegr ac yn croesawy pawb i ddysgu a rhwydweithio.

ExCeL, Llundain

Dydd Mawrth 5 & Dydd Mercher 6 Gorffennaf 2022

Bydd y digwyddiad olaf yng Nghanolfan ExCeL Centre yn Llundain.