Cyfleoedd i Noddi

Yn croesawy dros 14,000 o weision sifil, Gwasanaeth Sifil yn Fyw yw cynhadledd flynyddol Llywodraeth EM. 

Mae’r gyfres uchel ei pharch hon o ddigwyddiadau dysgu yn galluogi gweision sifil i ddysgu sgiliau newydd, meithrin perthnasoedd adrannol cryfach a darganfod arloesedd a ffyrdd newydd o weithio, ac mae’n llwyfan unigryw i’ch sefydliad ymgysylltu â swyddogion y llywodraeth mewn amgylchedd ysgogol sy’n canolbwyntio ar weithredu. Dewiswch o amrywiaeth o opsiynau sy'n darparu cyfleoedd ymgysylltu wyneb yn wyneb a chyfathrebu cwsmeriaid, yn ogystal â llwyfannau i hybu ymwybyddiaeth brand a rhinweddau arweinyddiaeth meddwl.

I ddarganfod mwy am y cyfleoedd sydd ar gael, rhowch eich manylion isod a bydd aelod o’r tîm yn cysylltu â chi.

Diogelu data
Trwy dicio'r blwch hwn, rydych yn cytuno i dderbyn gohebiaethau gan Dods Group plc a'i is-gwmnïau, gan gynnwys newyddion, diweddariadau a chynigion perthnasol.