Skip to main content

Beth yw Gwasanaeth Sifil yn Fyw?

Beth yw Gwasanaeth Sifil yn Fyw?

Gwasanaeth Sifil yn Fyw yw ein digwyddiad trawsadrannol blynyddol ar gyfer pob gwas sifil i'n helpu i ddod yn Wasanaeth Sifil Gwych.

Yn 2018, daeth dros 19,000 o weision sifil i un o’n chwe digwyddiad rhanbarthol ac rydym eisiau eich gweld eto eleni!

CS Live yw eich cyfle i ymgysylltu â gweision sifil eraill, gwrando ar sesiynau ysgogi'r meddwl a chwrdd â phobl ysbrydoledig sy'n rhannu eu profiadau, eu gwybodaeth a'u harbenigedd.

Gydag amrywiaeth o sesiynau, arddangoswyr, y cyfle i gysylltu â gweision sifil eraill a chwrdd ag Uwch Weision Sifil, nod CS Live yw eich addysgu, ennyn eich diddordeb a'ch ysbrydoli.

Bydd gan pob digwyddiad amrywiaeth o wahanol weithgareddau i chi eu mwynhau, yn cynnwys:

mentoring
Sesiynau mentora un i un gydag Uwch Weision Sifil
networking
Digwyddiadau rhwydweithio
opportunities
Cyfleoedd Holi ac Ateb gydag Uwch Weision Sifil
event i
Sesiynau proffesiynau byrion
civil
Arddangoswyr o’r Gwasanaeth Sifil a'r sectorau cyhoeddus a phreifat
Keynote
Prif areithiau gan Ysgrifenyddion Parhaol ac uwch arweinwyr
workshop
Gweithdai a seminarau wedi'u hanelu at bob gradd a phroffesiwn

Civil Service Live 2020

The 2020 dates and locations have been confirmed: 

  • North East | Northumbria University, Newcastle, Thursday 11 June
  • Scotland | SECC, Glasgow, Thursday 18 June
  • North West | ACC, Liverpool, Thursday 25 June
  • Wales | ICC Wales, Newport, Tuesday 30 June
  • Midlands | NEC, Birmingham, Thursday 9 July
  • South East | QEII, London - Tuesday 14 and Wednesday 15 July