Am

Beth yw Gwasanaeth Sifil yn Fyw?

Gwasanaeth Sifil yn Fyw yw digwyddiad dysgu trawsadrannol blynyddol y llywodraeth, sy’n denu miloedd o weision sifil i ddysgu, rhwydweithio a rhannu arfer gorau - gyda'r nod o ddarparu gwell gwasanaeth cyhoeddus.

Mae’r digwyddiadau’n cynnig sesiynau difyr, rhyngweithiol sy’n ysgogi’r meddwl, dan arweiniad siaradwyr arbenigol ac ysbrydoledig. Bydd uwch arweinwyr o’r Gwasanaeth Sifil, y Senedd, y sectorau Cyhoeddus a Phreifat yn siarad am eu profiadau, yn rhannu gwybodaeth, ac yn cymryd cwestiynau. 

 

keynote
Prif areithiau gan Ysgrifenydd y Cabinet, Prif Swyddog Gweithredu’r Gwasanaeth Sifil, Ysgrifenyddion Parhaol ac uwch arweinwyr
Icon 2
Sesiynau mentora un i un gydag Uwch Weision Sifil
Icon 3
Cyfleoedd i ofyn Cwestiynau Cyffredin i Uwch Weision Sifil
Icon 4
Sesiynau ysbrydoledig ar dair thema moderneiddio a diwygio’r Gwasanaeth Sifil: Gwasanaeth Sifil Medrus, Gwasanaeth Sifil Arloesol, Gwasanaeth Sifil Uchelgeisiol
Icon 5
Sesiynau gan y proffesiynau mwyaf ar draws y llywodraeth
Icon 6
Gweithdai a seminarau wedi'u hanelu at bob gradd a phroffesiwn

Gwasanaeth Sifil Modern

Themau Cynnwys

Mae cynnwys digwyddiad eleni wedi'i gynllunio o amgylch tair thema:

Gwasanaeth Sifil Medrus 

  • Buddsoddi mewn sgiliau, hyrwyddo arbenigedd, a chryfhau arweinyddiaeth 
  • Adlewyrchu’r wlad rydym yn gwasanaethu a chreu cyfleoedd o amgylch y DU 

Gwasanaeth Sifil Arloesol 

  • Dod o hyd i ffyrdd newydd o ddatrys problemau i gyflawni ar gyfer y cyhoedd 
  • Manteisio'n llawn ar ddata a thechnoleg 

Gwasanaeth Sifil Mentrus

  • Cyflawni rhagoriaeth mewn cyflenwi prosiectau a gwasanaethau cyhoeddus 
  • Ei gwneud yn hawdd i gydweithio a darparu profiad di-dor i'r cyhoedd