Gwasanaeth Sifil yn Fyw

Addysgu | Ymgysylltu | Grymuso

Gwasanaeth Sifil yn Fyw 2022

Gwasanaeth Sifil yn Fyw yw eich cyfle i ymgysylltu â gweision sifil eraill, gwrando ar sesiynau ysgogi'r meddwl a chwrdd â phobl ysbrydoledig sy'n rhannu eu profiadau, eu gwybodaeth a'u harbenigedd.

Nod Gwasanaeth Sifil yn Fyw 2022 yw i:

  • ADDYSGU gweision sifil trwy rannu gwybodaeth a syniadau newydd sy'n newid meddwl ac yn caniatáu i weision sifil ddysgu sgiliau newydd a mentro.
  • YMGYSYLLTU â gweision sifil trwy arddangos gwaith trawsadrannol rhagorol ac adeiladu rhwydweithiau i gyflawni gwell canlyniadau.
  • GRYMUSO gweision sifil i ddangos arweinyddiaeth, dysgu sgiliau newydd a gwella eu hamgylchedd waith i ddarparu gwell gwasanaethau cyhoeddus.  

Noddwyr ac Arddangoswyr

Y gwybodaeth, yr atebion, a'r cysylltiadau i wella gwasanaethau cyhoeddus - i gyd mewn un lle.

Darganfyddwch dros 50 o gyflenwyr sy'n cynnig y technolegau diweddaraf a datrysiadau gyrru effeithlonrwydd sy'n berthnasol i'ch sefydliad a'ch swyddogaethau; gwella eich canlyniadau trwy gaffael gwell trwy ymgysylltu â chyflenwyr a meithrin dealltwriaeth gyflawn o sut i oresgyn eich heriau.

info 1

Beth yw Gwasanaeth Sifil yn Fyw?

info 3

Cwestiynau Cyffredin

info 3

Cwestiynau Cyffredin